Att slå en kontrollerad fade eller draw

Jag har ofta funderat på det här med siktet när du slår en fade eller draw. Det finns ju många olika skolboksexempel på hur du ska göra, en del bra och en del mindre bra. Se till exempel när Justin Rose ska förklara hur han slår en fade eller draw

Han säger att man alltid ska rikta bladet mot målet och att bollen startar i fötternas riktning. Det kanske funkar för honom men det känns väldigt ovetenskapligt. Hur mycket ska man sikta in sig för att bollen ska återvända mot målet? Startar bollen verkligen i fötternas (axlarnas) riktning? Jag trodde bollen startade huvudsakligen i klubblades riktning. Gör den det kommer den ju börja sin bana mot målet men oundvikligen vika av på grund av din draw eller fade. Jag tror helt enkelt att han anpassar sin sving så det inte blir så.
Tutelmans tumregel

ag ville hitta en tumregel, en tabell eller nåt jag kan använda som faktiskt fungerar. Så jag kan svinga i ett bestämt spår utan att ändra min sving. Dave Tutelman gör ett försök, men hans regler gäller endast för träklubbor. I princip kommer han fram till att man ska sikta enligt följande tabell, där Y är är en punkt vid sidan om flaggan som du siktar in bladet på och X är en punkt längre från flaggan där du siktar in svingspåret:

Avstånd Y/X Ratio
200 yd 1.6
225 yd 2.0
250 yd 2.3
275 yd 2.7
300 yd 3.0
Estimating Slice and Hook, Dave Tutelman

Det kanske fungerar, Tutelman verkar veta vad han pratar om, men jag vill ha något som fungerar för alla klubbor.

Uträkningar

Jag tänkte ju komma fram till några fina tabeller eller diagram som jag plastar in och tar med mig ut på banan. Men när jag började räkna på det så kom jag faktiskt fram till några väldigt enkla tumregler.

Den som inte är intresserad av det matematiska kan hoppa över detta och läsa längst ner.

Vi vill alltså till exempel slå en draw. Då ska bollen starta höger och sen svänga in till vänster mot målet. Modern svingteori säger att bollen huvudsakligen startar i klubbladets riktning. Trackman har ju definierat en antal ”lagar” som jag kommer använda mig av.

Startriktning

För en driver står klubbladets riktning för 85% av bollens utgångs vinkel. Svingspåret står för den resterande delen. För en järnklubba är motsvarande andel 75% [2].

Utgångsvinkeln på bollen blir alltså:

Utgångsvinkel = 0.85*Bladvinkel + 0.15*Svingspår

Får bollen flyga rakt kommer den alltså att landa x1 m höger om målet:

x1 = Längd * sin ( Utgångsvinkel ) = Längd * sin ( 0.85*Bladvinkel + 0.15*Svingspår )

Här kommer det fina i min lilla uträkning, om vi håller oss till små vinklar och räknar i radianer (inte i grader) så kan vi förenkla enligt följande:

sin a = a för små a
=>
x1 = Längd * (0.85*Bladvinkel + 0.15*Svingspår)
Krökning

Trackman [2] säger att en boll kröker 0.7% av längden för varje grad spin-axeln är tiltad i sidled. Spin-axeln räknar vi ut så här:
As a rule of thumb, for a 6 iron the ball’s spin axis will be tilted two times the difference between the face angle and the club path, whereas for the Driver, the ball’s spin axis will be tilted 4 times the difference between the club path and the face angle.
Alltså får vi:

Spin = 4*(Bladvinkel – Svingspår)

Då kröker bollen x2 m i sidled:

x2 = 0.007 * 180/Pi * Längd * 4 * (Bladvinkel – Svingspår)

Totala sidoförflyttningen på bollen blir då

x = x1 + x2 = Längd * (0.85*Bladvinkel + 0.15*Svingspår)
+ 0.007 * 180/Pi * Längd * 4 * (Bladvinkel – Svingspår)

Som vi kan förenkla till:

x = Längd * (2.45*Bladvinkel – 1.45*Svingspår)

Sätter vi x = 0 (Vi vill ju träffa målet) så ser vi att längden inte har någon betydelse. Detta känns ju inte speciellt intuitivt, men det gäller troligtvis inom vissa intervall där Trackmans regler är giltliga. Då får vi:

Bladvinkel = 59% av Svingspår

Tumregel för Drivern

Eftersom vinkel och ”sträckan du ska sikta i sidled” är samma sak (sin a = a) så blir min tumregel för DRIVERN:
Sikta in fötterna och axlarna mot en punkt vid sidan av flaggan. Sikta in klubbladet knappt två tredjedelar från flaggan.

Det är viktigt att svingen svingas mot ett tänkt mål axlarnas riktining så du inte forcerar in en annan skruv än den du har siktat upp. Vinkla in klubban innebär att klubban ska placeras vinklad i handen, inte att du bara vrider hela handen och klubba som ett paket. Släpp alltså klubban. Sikta in den och ta sedan greppet så att händerna är square mot axlarna även om klubbladet inte är square mot axlarna.

Tumregel för järnklubborna

Vi anpassar vår beräkning till järnklubborna:

x = x1 + x2 = Längd * (0.75*Bladvinkel + 0.25*Svingspår)

+ 0.007 * 180/Pi * Längd * 2 * (Bladvinkel – Svingspår)

Bladvinkel = 35% av Svingspår

Tumregel för JÄRN:
Sikta in fötterna och axlarna mot en punkt vid sidan av flaggan. Sikta in klubbladet en tredjedel av sträckan från flaggan.

Sikta in bladet mer mot flaggan för korta järn och wedgar och närmare svingspåret för långa järn (I2-I4).
Test

Jag testade mina formler i Trajectoware med blandade resultat. Mina rumregler verkar stämma i normala svinghastigheter dvs runt 95-100mph. Om du du slår hårdare (längre) får du anpassa dig lite, dvs sikta in bladet lite mer mot svingspåret. Och för lösare slag behöver du sikta klubbladet mer mot flaggan.
Slutsats

Dessa tumregler är ännu oprövade så det är fritt fram att komma med frågor, funderingar, fel eller testrapporter. Mina beräkningar bygger ju på att Trackmans egna tumregler stämmer och dessa kan ju i sin tur vara grova förenklingar. Förenklingarna jag själv gjort stämmer för små vinklar (under 15 grader) så hookar och slicar ska du nog inte använda tumreglerna till. Dessutom gäller tumreglerna inom normala svinghastigheter, dvs runt 100mph med drivern. Har du annan svinghastighet kan du anpassa dessa regler så de passar dig. Hårdslående får sikta in klubban mer mot svingspåret och de som slår lite kortare får vinkla in bladet mer mot flaggan.